ÜCRETSİZ İZNE AYRILAN İŞÇİLER İÇİN NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE HAK KAZANMA KOŞULLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

Nakdi ücret desteği; Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir. Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için işçinin;

  • 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,
  • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,
  • İşsizlik sigortası kapsamında çalışıyor olmak,

Koşullarını birlikte taşıması gerekir.

Nakdi ücret desteği, ilgililerin Kanunda sayılan diğer şartları taşımaları halinde; 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılanlar için, 17/4/2020-17/03/2021 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan süreyi kapsar. 2021 yılı için günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli 31363 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL’ye çıkarılmıştır.

 

Avukat Damla Davran

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin