Hizmetlerimiz

Apollo Kelebeği

Apollo Kelebeği (Parnassius apollo), zirveye yakın, (Isparta) Tota Dağı eteklerinde yaşamaktadır. Yaşam alanlarının tahrip edilmesi nedeniyle nesli tehlikededir.

Özel İşlemlerde ve Projelerdeki Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz

Düzenli ve sürekli hukuki danışmanlık hizmetlerimizin yanı sıra, Çukur & Yılmaz, aşağıdaki örneklerde olduğu gibi, yüksek nitelikli, hukuki ve sektörel uzmanlık gerektiren özel işlemlerde ve projelerde sonuç ve değer odaklı bir hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır:

  • Birleşme ve devralma (M&A), ortaklık ve ortak girişimler (joint venture),
  • Özel sermaye (private equity), risk sermayesi  (venture capital)ve Mezzanine finansman işlemleri,
  • Melek yatırımcı işlemleri ve erken aşama yatırımları ve girişimlere fon yaratma ve ortaklık işlemleri,
  • Bankacılık ve finansman işlemleri,
  • Halka arz ve sermaye piyasası işlemleri,
  • Enerji, altyapı, gayrı menkul, inşaat, madencilik projeleri için Proje Finansmanı işlemleri ve proje sözleşmeleri,
  • Kamu alımları, kamu ihaleleri, kamu kesimi ile imtiyaz sözleşmeleri, özelleştirmeler ve diğer kamusal projeler,
  • Hukuki, kurumsal ve finansal yeniden yapılanma projeleri.

Çukur & Yılmaz, bu alanlarda son 25 yılda sayısız projeye liderlik etmiş ve başarı ile tamamlamış bir ekiptir. 

Bu özel işlem ve projelerin müzakere süreçlerinde ve uygulamasında fark yaratan unsurlar, bu işlere özel ve çok yönlü bir hukuki bilgiye ve deneyime sahip olmak, bu işlemlerin doğasından gelen hukuki yapılara ve sektörel dinamiklere yakından hâkim olmaktır.

Daha da önemlisi, bu işlerde işin kapsamına uygun geniş, uzman ve kıdemli bir ekibin oluşturulmasına, işe gereken zamanın ve önceliğin verilmesine, hıza, hizmet verilen tarafla çok yakın bir işbirliğine ve işlem ve projenin tüm taraflarıyla etkin ve yapıcı bir iletişime ihtiyaç duyulmaktadır.

Biz Çukur & Yılmaz’da tüm bu gereksinimlerin farkında olarak, her özel işlem ve projemizde mutlaka bir kıdemli ortağın liderlik edeceği ve bir başka ortak avukatın da mutlaka ekipte yer alarak proje koordinatörlüğünü yürüteceği şekilde, farklı kıdem ve uzmanlıklardaki avukatlardan geniş bir ekip oluşturarak ve ekip istikrarını azami ölçüde gözeterek bu işleri yürütüyoruz. Bu iki kıdemli ve ortak avukatın projenin her aşamasında mutlaka toplantı, müzakere ve çalışmalara bizzat ve aktif olarak katılımını garanti ediyoruz.

İhtiyaç duyulduğunda, proje ekiplerimize vergi ve finans gibi farklı disiplinlerden seçkin uzmanları da mutlaka dâhil ediyoruz.

Uluslararası işlem ve projelerinizde de, köklü ve zengin uluslararası bağlantılarımızla, dünyanın her noktasında sizinleyiz.

Hizmetlerimizin kalitesine duyduğumuz güvenin bir yansıması olarak, bu işlerdeki ücret modellerimizi projenin ilerlemesi ve gerçekleşmesi ilkesine göre belirliyoruz.