Çalışma Alanlarımız

Flamingo

Flamingo (Phoenicopterus ruber )Türkiye’de Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nde yaşar. Yaşam ve üreme alanlarının yok olması, kaçak avcılık karşı karşıya oldukları ana tehditlerdir.

İnsan Kaynakları ve İş Hukuku

Çukur & Yılmaz hukuk firması, iş hukuku ve insan kaynakları alanında Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarından birisi.

İstihdam, insan kaynakları ve iş hukuku alanındaki çalışmalarımızda, Çukur & Yılmaz’ın uzman avukatları, hizmet, çalışma ve işveren-çalışan ilişkisinden kaynaklanan her türlü yasal konularda, özellikle kurumsal işverenleri temsil etmeye odaklanmıştır.

Çukur & Yılmaz’ın iş ve insan kaynakları hukuku ekibi, işverenlerin Türkiye’nin sıkça değişen ve yoğun şekilde düzenlenen çalışma ve işgücü piyasası ortamında, işyerlerini ve endüstri ilişkilerini hukuki uyum, çalışma barışı ve hukuk güvenliği içerisinde yönetmelerine yardımcı olmayı hedefliyorlar.

İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesinden, her türlü iş sözleşmelerinin ve çalışanların hukuki belgelerinin hazırlanmasına, günlük iş ve insan kaynakları hukuku konularında hukuki danışmanlıktan, işverenleri sendikal süreçlerde ve toplu iş sözleşmelerinde temsil etmeye kadar, iş hukuku ekibimiz, müvekkil şirketlerin insan kaynakları ve yönetim departmanlarını çalışma ve istihdam hayatının tüm yaşam döngüsü sürecinde desteklemektedirler.

İşyeri, çalışma hayatı ve hizmet ilişkisi meselelerine, müvekkillerimizin işlerini, iş modellerini ve kültürlerini anlayarak yaklaşıyoruz. Bu konuda hizmet verirken sektörel düzenlemeleri ve farklılıkları da daima dikkate alıyoruz.

Çukur & Yılmaz ortak avukatlık bürosunun iş hukuku avukatları, şirketlere, kişisel verilerin korunması, rekabet yasağı ve gizlilik anlaşmaları, çalışanların fikri mülkiyet hakları gibi modern ve güncel insan kaynakları meselelerinde ve yabancıların Türkiye’de istihdamı ve sosyal güvenlik gibi insan kaynakları ile bağlantılı diğer süreçlerde, pratik, sistematik ve sürekli hukuki danışmanlık hizmetlerimizle yardımcı oluyorlar. 

Çukur & Yılmaz hukuk bürosunda, istihdam ve işveren-çalışan sözleşmeleri, işe alma ve işten çıkarma prosedürleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları yönetim süreçlerinin hukuki mevzuata uyumlu hale getirilmesi, sendika ilişkileri ve toplu sözleşme süreçlerinin yönetilmesi işimizin önemli kısmı.

M&A, birleşme ve bölünme, yatırım, ortak girişim (joint venture) ve yeniden yapılandırma süreçlerinin insan kaynakları ve iş hukuku yönlerinin planlanması ve yönetilmesi Çukur & Yılmaz’ın insan kaynakları ekibinin özel çalışma konularından birisi.

Kurumsal işverenler olan müvekkillerimiz, yönetici tazminatları, çalışanların hakları, sosyal ve finansal teşvikler, sosyal güvenlik ve emeklilik konularında da düzenli olarak Çukur & Yılmaz’a danışmaktadırlar.

Çukur & Yılmaz’ın iş hukuku avukatları, istihdam, işgücü ve insan kaynakları uygulamalarında müvekkillerimizi her türlü iş hukuku, endüstriyel ve sendikal ilişkiler ve insan kaynakları uyuşmazlıklarında ve ayrıca bireysel veya toplu iş düzeyindeki tahkim, arabuluculuk ve dava prosedürlerinde temsil etmektedir.

 • Bireysel İş Hukuku
 • İnsan Kaynakları Hukuku
 • İş Hukuku Sözleşmeleri
 • Toplu İş Hukuku ve Sendikalar
 • Toplu Sözleşmeler, Grev ve Lokavt
 • İşe Alma ve İşten Çıkarma İşlemleri
 • Endüstri ilişkilerinin ve işyerinin yeniden yapılandırılması
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Gizlilik ve Rekabet Yasağı Anlaşmaları
 • İşçi Buluşları ve Teknoloji ve Fikri Mülkiyetle Bağlantılı İnsan Kaynakları Konuları
 • Yönetici çalışan sözleşmeleri, Hisse opsiyonu ve Özel Nitelikli İnsan Kaynakları Anlaşmaları
 • Prim, İkramiye ve Özel Sosyal Haklara İlişkin hukuki Düzenlemeler
 • Gizlilik ve rekabet yasağı anlaşmaları
 • Disiplin Kurulu ve Uygulamaları
 • İşyerinde Mobbing, Zorbalık ve Taciz
 • Uluslararası ve Ulusal Çalışma ve İş Hukuku Düzenlemelerine Uyum ve Denetim
 • Kişisel verilerin korunması ve GDPR
 • Sosyal Sigortalar
 • Yabancı Çalışanların Hukuki İzin ve İşlemleri

Ödüller

LAWYER MONTHLY ÖDÜLLERİ-2018- Türkiye’de Yılın İnsan Kaynakları ve İş Hukuku Bürosu

ACQ GLOBAL ÖDÜLLERİ 2011- Türkiye’de Yılın Yabancı Çalışma İzinleri Hukuku Bürosu