Çalışma Alanlarımız

Flamingo

Flamingo (Phoenicopterus ruber )Türkiye’de Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nde yaşar. Yaşam ve üreme alanlarının yok olması, kaçak avcılık karşı karşıya oldukları ana tehditlerdir.

İnsan Kaynakları ve İş Hukuku

 • Bireysel İş Hukuku
 • İnsan Kaynakları Hukuku
 • İş Hukuku Sözleşmeleri
 • Toplu İş Hukuku ve Sendikalar
 • Toplu Sözleşmeler, Grev ve Lokavt
 • İşe Alma ve İşten Çıkarma İşlemleri
 • Endüstri ilişkilerinin ve işyerinin yeniden yapılandırılması
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Gizlilik ve Rekabet Yasağı Anlaşmaları
 • İşçi Buluşları ve Teknoloji ve Fikri Mülkiyetle Bağlantılı İnsan Kaynakları Konuları
 • Yönetici çalışan sözleşmeleri, Hisse opsiyonu ve Özel Nitelikli İnsan Kaynakları Anlaşmaları
 • Prim, İkramiye ve Özel Sosyal Haklara İlişkin hukuki Düzenlemeler
 • Gizlilik ve rekabet yasağı anlaşmaları
 • Disiplin Kurulu ve Uygulamaları
 • İşyerinde Mobbing, Zorbalık ve Taciz
 • Uluslararası ve Ulusal Çalışma ve İş Hukuku Düzenlemelerine Uyum ve Denetim
 • Kişisel verilerin korunması ve GDPR
 • Sosyal Sigortalar
 • Yabancı Çalışanların Hukuki İzin ve İşlemleri

LAWYER MONTHLY ÖDÜLLERİ-2018- Türkiye’de Yılın İnsan Kaynakları ve İş Hukuku Bürosu

ACQ GLOBAL ÖDÜLLERİ 2011- Türkiye’de Yılın Yabancı Çalışma İzinleri Hukuku Bürosu