ÇUKUR & YILMAZ, DÜNYANIN EN BÜYÜK SİVİL KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PLATFORMU BM GLOBAL COMPACT İMZACILARINDAN BİRİ OLDU.

Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

Çukur & Yılmaz, Birleşmiş Milletler Global Compact imzacılarından biri oldu. United Nations (UN) Global Compact 160’ın üzerinde ülkede 9.500’ün üzerinde şirket ve 3.000’in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifidir. 2000 yılında çalışmalarına başlayan UN Global Compact, dünyamız, tüm insanlar, topluluklar ve pazarlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik eder. UN Global Compact dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke‘ye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik eder. Global Compact’ın Türkiye’deki faaliyetleri Tüsiad koordinasyonunda yürütülmektedir.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin