KRİPTO VARLIKLAR 30.04.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜRKİYE’DE ÖDEME ARACI OLARAK KULLANILAMAYACAK

Ülkemizde kripto varlıklara büyük bir ilgi gösteriliyor. Yatırım araçları içerisinde son zamanlarda oldukça öne çıkan kripto varlıklarla ilgili olarak bugün yayınlanan Resmî Gazete’de “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” yer aldı. 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu yönetmelik hükümlerine göre ödemelerde, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıklar kullanılmayacağı gibi, ödeme […]

GERÇEK KİŞİLER İÇİN BANKACILIK SÖZLEŞMELERİ ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEK

Pandemi dönemiyle birlikte hayatımızın içerisinde daha da büyük bir yer edinen elektronik platformlar ve dijital hizmetler, bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesinde de mevcut müşterilere büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu kolaylık artık banka müşterisi olmak adına sayfalarca imza atmamak için de geçerli olacak. 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren bir bankanın müşterisi olmak için bankaya giderek imza atma dönemi […]

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN BİLDİRİMİ, BASTIRILMASI VE KAYDINA İLİŞKİN İZLENECEK USUL

Daha önce yayınladığımız “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Basımı ve Devrinde Yeni Bildirim Zorunluluğu” başlıklı makaleden de hatırlayacağınız üzere, 31351 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“Kanun”), 31 Aralık 2020 tarihinde yayımlanmış olup bu kanun ile birlikte hamiline yazılı senetlerle ilgili işlemlerde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirim zorunluluğu getirilmişti. Bu kanun ile birlikte getirilen […]

TÜKETİCİYE SUNULAN ÜRÜNLERDE BİRİM FİYATINI FARKLILAŞTIRILACAK ÖLÇÜ DEĞİŞİKLİKLERİ ARTIK ALDATICI TİCARİ UYGULAMA OLARAK KABUL EDİLİYOR

Resmî Gazetede ve 03.02.2021 tarihinde yayımlanan Yönetmelik uyarınca, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin, “Haksız Ticari Uygulamalar Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı ekinde yer alan, “A- Aldatıcı Ticari Uygulamalar” başlıklı bölüme yeni bir bent eklenmiştir.  Eklenen yeni bent uyarınca; tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri […]

TÜRK REKABET KURUMU REKABETİ KAYDA DEĞER ÖLÇÜDE KISITLAMADIĞI KABUL EDİLEN ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE TEŞEBBÜS BİRLİĞİ KARAR VE EYLEMLERİNE İLİŞKİN PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ EŞİKLERİNİ BELİRLEDİ.

Bilindiği üzere Rekabet Kurumu (“Kurum”), 23 Ekim 2020 tarihinde Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamadığı Kabul Edilen Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı’nı (“De Minimis Tebliği Taslağı”) yayımlamıştı. Kurum’un 2021/3 sayılı Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ“), 16 Mart […]

GAYRİMENKUL ALIMI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

GİRİŞ Ülkemizde 19.09.2018 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanmış “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile beraber Türk vatandaşlığı kazanmanın istisnai yolları düzenlenmiştir. Bu haller kapsamına bir yabancının, 250.000 ABD doları veya karşılığı döviz veya karşılığı Türk lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl boyunca satılmaması şerhi koyarak satın alması da getirilmiştir.   TÜRKİYE’DE […]

TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ GÜMRÜK BİRLİĞİ’NE GENEL BİR BAKIŞ

Türkiye- AB Gümrük Birliği, en basit ifadeyle, taraf devletlerin, miktar sınırı uygulanmadan, mallarının her türlü tarife ve vergiden muaf olacak şekilde serbestçe dolaşabilmelerini sağlayan bir sistemdir. Türkiye- AB Gümrük Birliği, Ankara Anlaşması’yla oluşan sürecin aşamalarından biridir.   Ankara Anlaşması’nda Türkiye’nin, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na tam üye olabilmesi ve Türkiye’nin Türkiye- AB Gümrük Birliği aracılığıyla Avrupa Birliği […]

TURİZM KONAKLAMA SÖZLEŞMELERİ DÖVİZLE YAPILABİLECEK

30 Ocak 2021 tarihinde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı: Bilindiği üzere 28.02.2008 tarihinde 26801 sayılı Resmî Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar yayımlanmıştı. Bu kararla beraber; Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; bazı istisnai durumların dışında kalan danışmanlık, aracılık […]

TİCARİ SMS, E-MAİL VE ARAMALAR, İYS VATANDAŞ PORTALI SAYESİNDE ARTIK SİZİN KONTROLÜNÜZDE

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi 07.01.2021 tarihi itibariyle vatandaş kullanımına açıldı. Portal sayesinde bütün kişiler Sistem üzerinden, Hizmet Sağlayıcılara ticari ileti gönderimi için bugüne kadar vermiş oldukları onayları görebilir ve onayları telefon numaraları için “mesaj” ve “arama” ayrı ayrı olacak şekilde düzenleyebilecektir.  E-posta adresleri için ise aynı şekilde “e-posta izni” sekmesinden tüm onaylar görülebilir ve […]

Garanti Belgesi Ve Servis Fişleri Artık Dijital Ortamda Tüketiciye Sağlanabilecek

GİRİŞ   Ticaret Bakanlığı tarafından özellikle Tüketicileri ve Satıcıları ilgilendiren Garanti Belgesine ve Satış Sonrası Hizmetlere ilişkin yönetmelikte önemi hayli yüksek değişiklikler yapılmış olup ilgili düzenlemeler 01.01.2021 tarih ile beraber yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Öncelikle belirtmemiz de fayda var ki, yapılan değişikliklerin en önemli tarafı ilgili belgelerin dijital ortamda yani kalıcı veri saklayıcı aracılığıyla Tüketiciye iletilmesinin […]