TİCARİ SMS, E-MAİL VE ARAMALAR, İYS VATANDAŞ PORTALI SAYESİNDE ARTIK SİZİN KONTROLÜNÜZDE

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi 07.01.2021 tarihi itibariyle vatandaş kullanımına açıldı. Portal sayesinde bütün kişiler Sistem üzerinden, Hizmet Sağlayıcılara ticari ileti gönderimi için bugüne kadar vermiş oldukları onayları görebilir ve onayları telefon numaraları için “mesaj” ve “arama” ayrı ayrı olacak şekilde düzenleyebilecektir.  E-posta adresleri için ise aynı şekilde “e-posta izni” sekmesinden tüm onaylar görülebilir ve […]

Garanti Belgesi Ve Servis Fişleri Artık Dijital Ortamda Tüketiciye Sağlanabilecek

GİRİŞ   Ticaret Bakanlığı tarafından özellikle Tüketicileri ve Satıcıları ilgilendiren Garanti Belgesine ve Satış Sonrası Hizmetlere ilişkin yönetmelikte önemi hayli yüksek değişiklikler yapılmış olup ilgili düzenlemeler 01.01.2021 tarih ile beraber yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Öncelikle belirtmemiz de fayda var ki, yapılan değişikliklerin en önemli tarafı ilgili belgelerin dijital ortamda yani kalıcı veri saklayıcı aracılığıyla Tüketiciye iletilmesinin […]

Noter’de Açılış ve Kapanış Onayları Yapılacak Defterler ile Yeni Alınacak Defterler için Önemli Hatırlatma

Bildiğiniz üzere, gerçek veya tüzel kişi fark etmeksizin, her tacir, ticari defterlerini tutmak ve defterlerinde ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri Kanuna göre açıkça görülebilir şekilde ortaya koymak zorundadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılarak 19 Aralık 2012 […]

Tarım ve Orman Alanlarının Kullanımı ve Gıda Konusunda 7255 Sayılı Kanun ile Yapılan Önemli Değişiklikler

7255 Sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun, 4 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanunla tarım arazilerinin hobi bahçesi gibi yöntemlerle amacı dışında kullanımına yönelik hapis ve para cezası verilmesini öngören ardından tütün ve alkollü içkilerin satışı, özel ormanlar ve şeker piyasasına yönelik düzenlemeler de yapılmıştır. Yapılan değişiklikler […]

PANDEMİ GÜNLERİNDE ELEKTRONİK GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

2012 yılında kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile o zamandan beri mevzuatımızda yer bulan elektronik Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları, COVID-19 nedeni ile sosyal mesafe zorunluluğunun hayatımızdaki yerinin artması ile birlikte gittikçe daha fazla dikkat çeken bir konu haline geldi. Esasen Türk Ticaret Kanunu 1527. Maddesi, şirket esas sözleşmesinde düzenlenmiş olması şartıyla, […]

Kar Payı ve Kar Payı Avansı Dağıtımı Netleştirildi

Hatırlanacağı üzere, COVID-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 17.04.2020 tarihli, Resmî Gazete’de yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Korona virüs (COVID-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici maddeyle anonim, limited gibi sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020’ye kadar geçmiş yıl karlarının dağıtılmaması, 2019 […]

Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Yasağı ve İşverence Tek Taraflı Ücretsiz İzin Kullandırma Hakkı 2 Ay Uzatıldı.

27.10.2020 tarihli 31287 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi, Fesih Yasağı ile İşverence Tek Taraflı olarak Ücretsiz İzne Ayrılma Hususundaki Sürelerin 2 Ay Süreyle Uzatılmasına Karar Verildi: 1- Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı: 7226 […]

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, BAKANLIK WEB-SİTESİ ÜZERİNDEN 2018 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVIZE ENDEKSLİ SÖZLEŞME BEDELLERİNE İLİŞKİN BİR DUYURU YAYIMLANDI

Resmî Gazete’de yayımlanan 12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları hususunda ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirasına çevrilmesi yönünde düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemelere ilişkin istisnalar […]

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, DÖVİZE ENDEKSLİ KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE TÜRK LİRASINA ÇEVİRİLEN BEDELLERİN TEKRAR DÖVİZE ÇEVİRİLEMEYECEĞİ HAKKINDA BİR DUYURU YAYINLADI.

Hatırlanacağı üzere Resmî Gazete’de yayımlanan “12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak, Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirasına çevrilmesi yönünde düzenlemeler yapılmıştı. Bu düzenlemelere ilişkin istisnalar […]

Kooperatif ve Üst Kuruluşların Genel Kurul Toplantılarının 31 Ekim 2020 ye Kadar Ertelenmesi

24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki kooperatif ve üst kuruluşlarının   Genel Kurul toplantılarının 31 Ekim 2020 tarihine kadar ertelenmesi: T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 21.09.2020 tarihli onayı ve Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün dağıtım yerlerine 22.09.2020 tarihinde yaptığı duyuru ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki kooperatif ve üst kuruluşlarının  Genel […]