2021-2022 STAJYER VE YAZ STAJYERİ BAŞVURULARIMIZ 1 MARTTA BAŞLIYOR.

Çukur & Yılmaz Hukuk Firmasında 2021-2022 Döneminde yasal staj ve yaz stajyeri başvurularımız 1 Mart 2021 itibariyle başlıyor.  Başvurmayı düşünen adaylar, hukuk firmamızın genç meslektaşlarımıza yaklaşımını ve stajyerlerde aradığımız nitelikleri web sitemizin https://cukuryilmaz.av.tr/tr/bize-katilin/ sayfalarından öğrenebilirler. Sadece, gereken şartları taşıyan ve belirlenen sürede kariyer@cukuryilmaz.av.tr e.mail adresi üzerinden başvuran adayların başvurularını değerlendirmeye alabilmekteyiz. Bu döneme İzmir veya […]

Türkiyede uluslararası ticaret sınırlandırmaları

GİRİŞ Türkiye de diğer ülkeler gibi üreticilerinin menfaatlerini korumak, ithalat yoluyla haksız rekabetin önüne geçmek yani zarar görmelerini önlemek adına bazı ticari politikalara başvurmaktadır. Bu çerçevede, uluslararası ticaret kurallarını belirlemek ve uygulamak adına Dünya Ticaret Örgütü kurulmuş olup, Türkiye de kurucu üyelerinden bir tanesidir. Aynı zamanda ithalatta, haksız rekabetin önlenmesi ile ilgili özel bir mevzuat […]

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARIMINDA YENİ DÖNEM

Yurtdışına veri aktarımı yapılması hususundaki Taahhütname, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından değerlendirilmiş ve söz konusu veri aktarımına 09.02.2021 tarihinde Kurul tarafından izin verilmiştir.  Emsal niteliğindeki bu kararla birlikte Veri Sorumlularının yurtdışına veri aktarımlarında her bir veri sahibinden açık rıza almalarından ziyade, […]

Çalışanların Kurumsal E-Postalarının İzlenmesi Konusunda Son Anayasa Mahkemesi Kararı İşverenler İçin Hangi Hukuki Sonuçları Doğuruyor

ÇALIŞANLARIN KURUMSAL E-POSTALARININ İZLENMESİ KONUSUNDA SON ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İŞVERENLER İÇİN HANGİ HUKUKİ SONUÇLARI DOĞURUYOR? 05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12.01.2021 tarih ve 2018/31036 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararında, banka çalışanının kurumsal e-posta hesabının işveren tarafından incelenmesini ele almaktadır. Karara konu başvuruda özetle; özel bir bankada çalışan kişinin kurumsal e-posta hesabı içeriği işveren […]

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Basımı ve Devrinde Yeni Bildirim Zorunluluğu

31351 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 31 Aralık 2020 tarihinde (“Kanun”) yayımlanmasıyla beraber hamiline yazılı senetlerle ilgili işlemlerde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirim zorunluluğu getirilmiştir. Kanun’da yapılan değişikliklerle beraber, hamiline yazılı senetlerinin bastırılmasıyla ilgili olarak bir değişiklik söz konusu olmamıştır. Dolayısı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’un 486. Maddesi 2. bendinde yer […]

BREXITİN TÜRKİYEYE EKONOMİK ETKİLERİ VE İNGİLTERE İLE YAPILAN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

İngiltere’nin 2016 yılında yapmış olduğu referandum ile başlayan ve 30 Ocak 2020 tarihinde Avrupa Birliği’nden ayrılması ile geçiş dönemine evirilen Brexit süreci, 24 Aralık 2020 tarihinde imzalanan ticaret anlaşması ile resmen sonuçlandı. İngiltere ve Avrupa Birliği’nin üzerinde uzlaştığı söz konusu ticaret anlaşması, 1 Ocak 2021’den itibaren tarafların gümrüksüz, kotasız ve herhangi bir kesinti olmaksızın ticaret […]

GÜVENLİ İNTERNET GÜNÜ

Günümüzde internete erişim sağlayabilmek, temel bir insan hakkı olarak değerlendirilmektedir. Ancak hepimizin hayatında büyük bir yeri olan internetin, bazı güvenlik problemleri yaşattığı da bilinmektedir. Bu sebeple, güvenlik problemlerine karşı farkındalık yaratılması amacıyla birçok ülkede Güvenli İnternet Günü’yle ilgili olarak etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Güvenli İnternet Günü nedir?  Güvenli İnternet Günü, internet kullanıcılarının daha güvenli bir internet deneyimine […]

TURİZM KONAKLAMA SÖZLEŞMELERİ DÖVİZLE YAPILABİLECEK

30 Ocak 2021 tarihinde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı: Bilindiği üzere 28.02.2008 tarihinde 26801 sayılı Resmî Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar yayımlanmıştı. Bu kararla beraber; Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; bazı istisnai durumların dışında kalan danışmanlık, aracılık […]

ŞİRKET BİRLEŞME &DEVRALMALARINDA VE KURUMSAL FİNANS İŞLEMLERİNDE HUKUKİ DUE DILIGENCE NE İŞE YARAR?

Due Diligence, en basit hali ile şirket birleşme &devralmalarında ve kurumsal finans işlemlerinde hedef şirketin vergisel, hukuki, finansal, çevresel, insan kaynakları vs. gibi pek çok konuda hedef şirketin mevcut durumunun net olarak tespit edilmesi amacıyla yapılan bir çalışma olarak tanımlanabilir.  Alıcı yahut Yatırımcı veya Finansör, due diligence incelemesi sonucunda hedef şirketin bu alanlardaki gerçek durumunu […]

ÇUKUR & YILMAZ ORTAK AVUKATLIK BÜROSUNUN UN GLOBAL COMPACT 2020 YILI İLERLEME RAPORU YAYIMLANDI.

Çalışmalarını sürdürülebilir ve sorumlu iş anlayışı ile sürdüren ve Birleşmiş Milletler nezdindeki Global Compact inisiyatifinin destekçilerinden ve imzacılarından olan Çukur & Yılmaz Ortak Avukatlık Bürosu’nun bu alanda yaptığı çalışmaları içeren 2020 yılı İlerleme Raporu yayımlandı. Raporda, Global Compact çerçevesinde, insan hakları, çalışma hayatı, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında Çukur & Yılmaz Hukuk Firması’nın yaptığı çalışmalar […]