GERÇEK KİŞİLER İÇİN BANKACILIK SÖZLEŞMELERİ ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEK

Pandemi dönemiyle birlikte hayatımızın içerisinde daha da büyük bir yer edinen elektronik platformlar ve dijital hizmetler, bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesinde de mevcut müşterilere büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu kolaylık artık banka müşterisi olmak adına sayfalarca imza atmamak için de geçerli olacak. 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren bir bankanın müşterisi olmak için bankaya giderek imza atma dönemi […]

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN BİLDİRİMİ, BASTIRILMASI VE KAYDINA İLİŞKİN İZLENECEK USUL

Daha önce yayınladığımız “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Basımı ve Devrinde Yeni Bildirim Zorunluluğu” başlıklı makaleden de hatırlayacağınız üzere, 31351 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“Kanun”), 31 Aralık 2020 tarihinde yayımlanmış olup bu kanun ile birlikte hamiline yazılı senetlerle ilgili işlemlerde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirim zorunluluğu getirilmişti. Bu kanun ile birlikte getirilen […]

TÜKETİCİYE SUNULAN ÜRÜNLERDE BİRİM FİYATINI FARKLILAŞTIRILACAK ÖLÇÜ DEĞİŞİKLİKLERİ ARTIK ALDATICI TİCARİ UYGULAMA OLARAK KABUL EDİLİYOR

Resmî Gazetede ve 03.02.2021 tarihinde yayımlanan Yönetmelik uyarınca, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin, “Haksız Ticari Uygulamalar Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı ekinde yer alan, “A- Aldatıcı Ticari Uygulamalar” başlıklı bölüme yeni bir bent eklenmiştir.  Eklenen yeni bent uyarınca; tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri […]

TÜRK REKABET KURUMU REKABETİ KAYDA DEĞER ÖLÇÜDE KISITLAMADIĞI KABUL EDİLEN ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE TEŞEBBÜS BİRLİĞİ KARAR VE EYLEMLERİNE İLİŞKİN PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ EŞİKLERİNİ BELİRLEDİ.

Bilindiği üzere Rekabet Kurumu (“Kurum”), 23 Ekim 2020 tarihinde Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamadığı Kabul Edilen Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı’nı (“De Minimis Tebliği Taslağı”) yayımlamıştı. Kurum’un 2021/3 sayılı Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ“), 16 Mart […]

HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE HAKİM ORTAKLARIN DİĞER ORTAKLARI ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE PAYLARINI ALMA KONUSUNDA SPK’NIN YENİ DÜZENLEMESİ

31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî Gazete’de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından II-27.3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (“Tebliğ”) yayımlanmış olup, 12 Kasım 2014 tarihinde yayımlanan uygulanmakta olan II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (“Mülga Tebliğ”) yürürlükten kaldırılmıştır. Toplamda 3 bölümden oluşan Tebliğ’de, Mülga Tebliğ’de olduğu gibi “ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanımı”, […]

GAYRİMENKUL ALIMI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

GİRİŞ Ülkemizde 19.09.2018 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanmış “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile beraber Türk vatandaşlığı kazanmanın istisnai yolları düzenlenmiştir. Bu haller kapsamına bir yabancının, 250.000 ABD doları veya karşılığı döviz veya karşılığı Türk lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl boyunca satılmaması şerhi koyarak satın alması da getirilmiştir.   TÜRKİYE’DE […]

TÜRK HUKUKUNDA YABANCI TAHKİM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ HAKKINDA KISA BİR REHBER

Tahkim kavramı, özellikle uluslararası ticari ilişkilerin düzenlenmesi için yapılan sözleşmelerde, uyuşmazlıkların çözümüne yönelik olarak son dönemlerde oldukça yaygın bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki tarafların, sözleşme ihlalinden ya da herhangi bir sebepten ötürü ortaya çıkan sorunları hızlı ve düşük maliyetli yöntemler ile çözmek istemesi, tahkim yolunun günümüzde gittikçe daha sık başvurulan alternatif çözüm yollarından biri […]

TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ GÜMRÜK BİRLİĞİ’NE GENEL BİR BAKIŞ

Türkiye- AB Gümrük Birliği, en basit ifadeyle, taraf devletlerin, miktar sınırı uygulanmadan, mallarının her türlü tarife ve vergiden muaf olacak şekilde serbestçe dolaşabilmelerini sağlayan bir sistemdir. Türkiye- AB Gümrük Birliği, Ankara Anlaşması’yla oluşan sürecin aşamalarından biridir.   Ankara Anlaşması’nda Türkiye’nin, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na tam üye olabilmesi ve Türkiye’nin Türkiye- AB Gümrük Birliği aracılığıyla Avrupa Birliği […]

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 10 TEMEL HUKUKİ BİLGİ

Ticari hayatta, bir işin yapılması, bir malın teslimi veya bir borcun yerine getirilmesi güvence altına alınmak istendiğinde taraflar birbirlerinden teminat talep edebilmektedir. Teminat gösterilmesine duyulan ihtiyaç, ticari hayatta banka teminat mektuplarını ortaya çıkarmış ve bu mektupların kullanılması yaygınlık kazanmıştır. Banka teminat mektuplarının tercih edilmesinde ise alacağın güvenli ve hızlı bir şekilde tahsil edilebilir olması önemli […]

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Basımı ve Devrinde Yeni Bildirim Zorunluluğu

31351 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 31 Aralık 2020 tarihinde (“Kanun”) yayımlanmasıyla beraber hamiline yazılı senetlerle ilgili işlemlerde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirim zorunluluğu getirilmiştir. Kanun’da yapılan değişikliklerle beraber, hamiline yazılı senetlerinin bastırılmasıyla ilgili olarak bir değişiklik söz konusu olmamıştır. Dolayısı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’un 486. Maddesi 2. bendinde yer […]