TİCARİ SMS, E-MAİL VE ARAMALAR, İYS VATANDAŞ PORTALI SAYESİNDE ARTIK SİZİN KONTROLÜNÜZDE

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi 07.01.2021 tarihi itibariyle vatandaş kullanımına açıldı. Portal sayesinde bütün kişiler Sistem üzerinden, Hizmet Sağlayıcılara ticari ileti gönderimi için bugüne kadar vermiş oldukları onayları görebilir ve onayları telefon numaraları için “mesaj” ve “arama” ayrı ayrı olacak şekilde düzenleyebilecektir.  E-posta adresleri için ise aynı şekilde “e-posta izni” sekmesinden tüm onaylar görülebilir ve […]

Geleneksel Olmayan Marka Kavramı ve Sınai Mülkiyet Kanunu ile Getirilen Yenilikler

Ülkemizde, markalar 1995 yılından 2017 yılında değin 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kararname ile korunmakta ve sahiplerine bu kararname kapsamında hak ve yükümlülükler sağlanmaktaydı.  Kanun Hükmünde Kararnameler adı üzerinde kanun hükmünde olan ve onlar kadar kuvvetli ve geçerli düzenlemelerdir. Ancak markalar gibi günümüz ekonomik dünyasında hayli yer alan ve girişimcilerin, işletmelerin kar marjlarını önemli ölçüde […]

SOSYAL AĞLAR HAKKINDA YENİ DÜZENLEME

Sosyal Ağlar Düzenlemesi Nedir? 31.07.2020 tarihli, 31202 Sayılı Resmi gazete ile yayınlanan “İnternet ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” (“Kanun”) ile birlikte bazı yeniliklerin yanı sıra Kanun’a “sosyal ağ sağlayıcı” tanımı eklenmiş bulunmakta. Bu tanım, internet ortamında sesli, görüntülü, yazılı yayın yapan ve sosyal etkileşim amacı güden […]

İNTERNET SUÇLARINA KARŞI ERİŞİM YASAĞI

Erişimin Engellenmesi ilk kez 2007 yılında yürürlüğe giren “İnternet Kanunu” olarak da bilinen 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (Bundan sonra Kanun olarak anılacaktır) ile hayatımıza girmiştir. Bu kanun kapsamında internet ve sosyal medya yoluyla işlenen suçlara karşı yaptırımlar düzenlenmiştir. Bu makalede ise 5651 […]

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yürürlüğe Girdi Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması […]

Verbis Sicile Kayıt Süresi

VERBİS SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÜRELERİ UZATILDI   Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”),  23 Haziran 2020 tarihinde yayımladığı karar ile sicile kayıt yükümlülüğü bulunan Veri Sorumlularının, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kaydı için belirlenmiş olan sürelerin uzatıldığını ilan etti. Karar’da sürelerin uzatım sebebi olarak; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 virüsünün, […]

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Karına ilişkin Bilgi Notu

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİNİN PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI 8 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından 2641 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar (bundan sonra kısaca “2641 sayılı Karar” olarak anılacaktır) kabul edilmiş olup, işbu karar, 09 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe […]

Ödeme Hizmetleri, E-Para ve Açık Bankacılık Hakkındaki 7192 Sayılı Kanun’la Getirilen Önemli Değişiklikler

Özet Türkiye’de E-ticaret ve Fintech gibi alanların gelişmesiyle birlikte bu alanlara dair yeni düzenlemelere duyulan ihtiyaç sonucunda yaratılan ödeme sistemlerinin ve e-paraların dünyayla entegrasyonunun sağlanması ve piyasanın düzenlenmesi için 01.01.2020 tarihinde “7192 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) […]

İYS – TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK   ÖZET 15 Temmuz 2015 tarihli, 29417 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik”te, 4 Ocak 2020 tarihli, 30998 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte bazı […]

KARAR İNCELEMESİ – AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM) LÓPEZ RIBALDA VE DİĞERLERİ / İSPANYA (Başvuru No: 1874/13 ve 8567/13)

Özet İşverenin, işçi ve işyeri üzerinde uyguladığı tedbirler teknolojinin gelişmesiyle her geçen gün artmakta olup söz konusu tedbirlerin bireyin üzerindeki etkileri ve yarattığı kısıtlamalar hukuki zeminden çıkılması ihtimali doğurmaktadır. Gizli kamera uygulaması bu konuya verilebilecek en iyi örneklerden birini oluşturmaktadır. Bir tarafta işverenin yönetimsel yükümlülükleri diğer tarafta işçinin özel hayatının gizliliği temel hakkının bulunduğu bu […]